• Nuotekų tvarkymas

    UAB BALSTRAN atlieka komunalinių nepavojingų nuotekų tvarkymo paslaugas juridiniams ir fiziniams asmenims. Ištraukiame nuotekas iš įvairių septinių rezervuarų, valymo įrenginių ir kitų saugojimo talpų. Atliekame apiplovimo darbus, jei to reikalauja aplinkybės. Išrašome nuotekų priėmimo-perdavimo kvitus.

  • Riebalų gaudyklių valymas

    Atliekame įvairių riebalų gaudyklių valymo darbus. Ištraukiame susikaupusius riebalus ir išplauname aukšto slėgio vandeniu.